מעבדות

תכנון מעבדות רטובות ויבשות באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה בנין סאקלר, בפקולטה למדעי החיים בנין שרמן ובריטניה ובפקולטה לכימיה בנין אורנשטיין.