אוניברסיטת תל אביב

משרדי מינהלת הפקולטה למדעי החיים בנין שרמן