בית בייסקי - מבנה רב תכליתי – קמפוס משואה, המכון ללימודי השואה

המבנה, בשטח 1,000 מ"ר, מהווה בית קבע לארכיון המכון. במבנה אולם לימוד ודיון ואודיטוריום, המשמש את כל הקמפוס לאירועים השונים.

בקמפוס נבנו במהלך השנים, מבנים רבים בצפיפות והקושי היה למצוא מיקום מרכזי לבנין, אשר לא יתחרה במבנה המוזיאון המרכזי מחד וישמור על יחודו מאידך.

המבנה קושר את כל הפונקציות שבתוכו, מקשר את כולן לשאר הקמפוס ובכך מביא לביטוי את פעילויות הלימוד והתצוגה, כמנציחות בצורה משמעותית ביותר, את זכר השואה וקורבנותיה.

משואה1
משואה1
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom